ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ

 

Πρόεδρος: Δρ Χάρης Βλάδος.


Αντιπρόεδρος: Κος Πιστής Δημήτριος


Τομέας Συντονιστικού: Κα Βλόντζου Μαρία


Τομέας Οργάνωσης: Δρ Δενιόζος Νικόλαος 


Τομέας Οικονομικών: Δρ Κορώνης Επαμεινώνδας


Τομέας Θέσεων: Κος Δεμερτζής Μιχάλης


Τομέας Επικοινωνίας & ΜΜΕ: Κα Αλεξάνδρα Γρηγορίου