ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

 

Πρόεδρος: Δρ Βλάδος Χαράλαμπος


Αντιπρόεδρος: Κος Πιστής Δημήτριος


Τομέας Συντονιστικού: Κα Βλόντζου Μαρία


Τομέας Οργάνωσης: Δρ Δενιόζος Νικόλαος 


Τομέας Οικονομικών: Δρ Κορώνης Επαμεινώνδας


Τομέας Θέσεων: Κος Δεμερτζής Μιχάλης


Τομέας Επικοινωνίας & ΜΜΕ: Κα Γρηγορίου Αλεξάνδρα